VÄLKOMMEN TILL
FREDRIKSDAL VÄSTRA KOLONIOMRÅDE!

På promenadavstånd från Centrum finns vårt vackra och välordnade koloniområde. Närheten till Fredriksdals museiträdgårdars biodling förser oss med flitiga bin som pollinerar våra växter och förser oss med prunkande trädgårdar. Här trivs blommor, träd och buskar vilka ger riklig skörd av frukt och bär och inte minst glädje.


En oas för själen, gratis friskvård och gemenskap.

bi koloniföreningen.jpeg